Dienst

Servagri wil op de agrarische markt erkend worden als dé specialist inzake plantaardappelen. Wij leveren kwaliteitspootgoed aan handelaars die op hun beurt aan telers leveren en geven elk van onze klanten deskundig advies.

De keuze voor een bepaald ras moet altijd doordacht gebeuren en rekening houden met verschillende criteria. In de eerste plaats moet de teler op basis van een degelijke kennis van de markt en de afzetmogelijkheden bepalen voor welke markt hij wil produceren. Daarna kiest hij het meest geschikte ras dat past bij de eigenheid van zijn bedrijf, bij het bodemtype, bij de oppervlakte en uitrusting waarover hij kan beschikken, bij eventuele terugkerende aardappelteelt … . Al die factoren maken dat de keuze voor een ras een echte strategische aanpak vraagt!

Het Servagri-team heeft alle nodige kennis in huis om de actoren van de landbouwsector te begeleiden bij de keuze voor de best geschikte rassen. Na die keuze blijven wij onze klanten doorheen het hele teeltseizoen bijstaan met advies, van bij het poten tot aan het opslaan waarbij voor bepaalde rassen soms heel specifieke aanwijzingen nodig zijn. Bovenop zijn landbouwkundige deskundigheid beschikt Servagri over een ruim assortiment aardappelrassen geselecteerd om hun technische en teeltkenmerken, maar ook omdat ze beantwoorden aan de huidige en toekomstige eisen van de markt. Het is voor onze medewerkers cruciaal om een gerichte kennis te hebben van de markt als geheel zodat het aanbod kan worden aangepast aan de ontwikkelingen en trends op de markt en aan de vraag van onze klanten.

Servagri verbindt zich er ook toe altijd op een integere manier zijn verplichtingen na te komen en dat zowel wat betreft leveringen, prijs als kwaliteit. De kwaliteit van het pootgoed dat we aan onze klanten leveren staat centraal in ons verkoopbeleid. Er worden op het pootgoed verschillende kwaliteitscontroles uitgevoerd op het veld en tijdens de oogst, maar ook bij het lossen in onze installaties of bij de klanten. Servagri verkoopt bovendien alleen gecertificeerd pootgoed! De kwaliteit en de veiligheid van het transport zijn gegarandeerd omdat we samenwerken met professionele transporteurs met ruime ervaring in het vervoeren van pootgoed. De klant kan kiezen tussen levering in bulk, in big bags of in zakken.

Onze belangrijkste sterkte is onze specialisatie in één welbepaald marktsegment: de handel in plantaardappelen. Onze klanten zien alleen onze verkoop en adviesactiviteiten, maar op achtergrond werken wij onophoudelijk aan de selectie van de meest geschikte rassen bij uitstekende leveranciers. Het hele jaar door bouwen we aan onze bevoorrechte relaties met onze leveranciers en gaan we regelmatig naar de regio’s waar de plantaardappelen worden geteeld om de kwaliteit van de productie te beoordelen.

Met deze website biedt Servagri zijn klanten een technisch instrument dat ze altijd en overal kunnen raadplegen en dat bedoeld is als aanvulling op het advies van onze technici. Door te surfen naar de verschillende pagina’s zal u heel wat informatie ontdekken over de rassen die we voor de grote teelten aanbieden. Voor elk van de beschikbare rassen hebben we een technische fiche gemaakt met aanwijzingen voor het teelttraject.

Contacteer ons

U vindt dus heel wat informatie op onze website, maar daarnaast kunt u uiteraard nog altijd bij

ons team terecht met al uw bijkomende vragen of voor een persoonlijk onderhoud.

U vindt de contactgegevens van al onze medewerkers op de contactpagina