Servagri

Servagri in het kort …

Servagri nv wil op de aardappelmarkt een toonaangevend bedrijf zijn dat voldoet aan de behoeften van de verschillende marktsegmenten. Dat doen we door een ruim assortiment plantaardappelen aan te bieden aan de verschillende actoren uit de landbouwsector, maar ook via tuincentra.

Servagri werd opgericht in 1966. De groei van de activiteiten in de volgende jaren maakte in 1986 en 1991 de bouw van nieuwe opslagloodsen noodzakelijk. In 1991 toont de Groep AVEVE interesse voor de activiteiten van Servagri en start haar deelneming in het kapitaal van de bvba Servagri, die in 1993 wordt omgevormd tot de nv Servagri. Vandaag behoort Servagri tot de afdeling ‘Zaden’ binnen de sector ‘Land- en Tuinbouw’ van de Groep AVEVE en is het een belangrijke speler op de markt.

Servagri is actief op twee verschillende marktsegmenten met heel eigen behoeften:

 

  • Servagri levert plantaardappelen aan de landbouwketen. De aardappeloogst is bestemd voor de versmarkt, de industrie, de export of het thuisverbruik.
  • Servagri levert plantaardappelen aan tuincentra en andere handelaars. Die verkopen het pootgoed aan de eindklanten: beroeps- of hobbytelers.

 

Aardappelen: onze missie, onze passie, onze specialiteit!

Onze hoofdactiviteit is de in- en verkoop van plantaardappelen. Omdat we dat zo optimaal en professioneel mogelijk willen doen, hechten wij veel belang aan de selectie van de beste rassen bij onze partners. Daarnaast zetten we ook sterk in op de opvolging van de teelten bij onze klanten en dat van bij het poten van de aardappelen tot aan de opslag van de oogst.

Onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe variëteiten vormen voor ons bedrijf een constant aandachtspunt. Servagri doet zelf niet actief aan genetisch onderzoek naar nieuwe variëteiten. Ons selectiewerk bestaat er vooral in om de soorten uit te kiezen die het best geschikt zijn voor onze markt en om aan de behoeften van onze klanten te voldoen. We kiezen die leveranciers die de beste resultaten kunnen voorleggen en die op het vlak van onderzoek en ontwikkeling ruime ervaring en knowhow kunnen inbrengen.

Dankzij zijn marktpositie en ervaring kon Servagri met verschillende leveranciers een langetermijnsamenwerking uitbouwen en hun bevoorrechte partner worden bij de ontwikkeling en de afzet van hun nieuwe variëteiten op de Belgische markt.

De organisatie van de logistiek maakt een belangrijk deel uit van onze dagelijkse activiteit. Wij verzorgen het volledige distributiemanagement van het pootgoed, voor eender welk segment van de markt en voor eender welk type verpakking dat de klant wenst.

  

Servagri in enkele cijfers

Bijna 50 jaar ervaring!

Meer dan 400 klanten in de landbouwsector!

Vertegenwoordigd door 250 tuincentra op de particuliere markt!

Een assortiment van meer dan 100 variëteiten!

Een team van gepassioneerde en gemotiveerde medewerkers!