filosofie

Uw specialist voor de aardappelteelt!

Servagri wil als distributeur van plantaardappelen dé toonaangevende onderneming zijn in België. Bovendien wil Servagri al zijn klanten bijstaan met advies en ervaring en is onze strategie gericht op duurzame relaties met onze klanten door hen een  rendabele aardappelteelt te garanderen.

 

Onze 5 kernwaarden!

Innovatief

Voor het marktsegment landbouw staan de introductie en follow-up van nieuwe, veelbelovende variëteiten centraal in onze innovatiestrategie. Zowel onze leveranciers als de officiële instellingen én wijzelf doen ieder jaar een groot aantal tests. De gezamenlijke analyse van de testresultaten helpt ons om te beslissen welke nieuwe rassen interessant genoeg zijn om voor de telers op de markt te brengen. Tegelijk vinden wij het heel belangrijk om de evolutie van de markten op de voet te volgen en rechtstreeks contact te houden met de partners uit de verwerking om de afzetmogelijkheden af te toetsen en zo de ontwikkeling van nieuwe rassen mogelijk te maken. We besteden bijzonder veel aandacht aan duurzame relaties met onze bestaande klanten, maar investeren ook in nieuwe commerciële partners.

Op de markt van het hobbytuinieren wil Servagri zijn zichtbaarheid vergroten en nieuwe klanten aantrekken. Daarom werken we constant aan de verbetering van ons aanbod door te investeren in innovatieve, efficiënte verpakkingsmachines waardoor we een ruim gamma kleinverpakkingen kunnen aanbieden. We zetten ons dagelijks in om elk van onze klanten een kwaliteitsvolle logistieke service te bieden. De investeringen die we de laatste jaren deden, bieden ons extra mogelijkheden om onze groeidoelstellingen te bereiken.  


Klantgericht

Onze bestaansreden? Onze klanten! Alleen dankzij een relatie van vertrouwen en nabijheid met onze klanten kunnen wij onze activiteiten optimaal uitvoeren. Wij bieden deskundige begeleiding op maat van de klant door de juiste oplossingen te zoeken voor de specifieke noden van elke klant, door de kwaliteit van onze producten, de uitbreiding van ons variëteitengamma, de voortdurende verbetering van ons advies, door rekening te houden met de regionale verscheidenheid in teelten en met de evolutie van de markten … .

Elke dag opnieuw streven wij ernaar om landbouwers de rentabiliteit en productiviteit van hun bedrijf te helpen verbeteren door hen bij te staan met deskundig advies. Omdat wij hen snel en gericht informeren over de markt, kopen de klanten van Servagri doorgaans tegen betere voorwaarden.


Dankzij onze uitgebreide kennis van de verschillende aardappelvariëteiten en door voortdurend naar onze klanten te luisteren, kunnen wij op een optimale en neutrale manier aan de behoeften van elke afzonderlijke teler tegemoetkomen. Door dag aan dag nauw samen te werken met onze partners kunnen we onze klanten snel en correct informeren en beleveren. De medewerkers van Servagri zien het bovendien als hun plicht om voortdurend beschikbaar te zijn voor klanten en leveranciers. We mogen gerust stellen dat onze flexibiliteit onze grootste troef is op de markt!
 


Kwaliteitsvol

Een eerste kwaliteitsgarantie bestaat erin dat Servagri alleen gecertifieerd pootgoed op de markt brengt dat voldoet aan de officiële normen van het Rucip-reglement. Van bij de productie van de plantaardappelen op het veld tot aan de levering bij de klant gebeuren er kwaliteitscontroles. De eerste controles gebeuren op het veld waar het pootgoed wordt verbouwd. De volgende controles gebeuren bij het oogsten en de opslag. Deze eerste twee controles gebeuren door certificerende instellingen. Op basis van die resultaten krijgen de plantaardappelen een officieel certificatiedocument dat toelaat ze op de markt te brengen.

De tweede garantie is het resultaat van de controles die Servagri het hele jaar door doet. Onze technici gaan in de loop van het jaar regelmatig langs bij de producenten in de verschillende aardappelregio’s in Nederland, Frankrijk en België om ter plaatse de kwaliteit van de oogst te beoordelen en zo de beste productie te kunnen selecteren voor onze klanten.

De kwaliteit van het pootgoed is natuurlijk essentieel, maar we mogen ook de kwaliteit van het transport niet onderschatten. Servagri werkt daarom samen met bevoorrechte transporteurs met een lange ervaring in de levering van pootgoed. Op alle transporten van pootgoed in bulk past Servagri het kwaliteitsprotocol van de NAO, de Nederlandse Aardappel Organisatie, toe om elke besmetting met Q-organismen te vermijden.

De laatste controle gebeurt tenslotte bij de levering van de plantaardappelen bij de klant of bij Servagri. Wanneer het pootgoed langs ons depot passeert, staat ons team klaar om de kwaliteit van de producten te verifiëren. Ook bij het lossen van het pootgoed op de boerderij of bij de handelaar kan Servagri ter plaatse een kwaliteitscontrole doen, maar we proberen in de mate van het mogelijke onze klanten op te leiden om zelf het pootgoed te controleren voordat het wordt gelost en om het nadien zorgvuldig op te slaan tot het wordt geplant. Aan klanten die dat wensen, biedt Servagri in zijn koelinstallaties op de site in Orcq een kwaliteitsvolle opslagservice aan en een optimaal voorraadbeheer.

De traceerbaarheid van de plantaardappelen wordt systematisch opgevolgd aan de hand van de identificatie van de loten of van barcode-etiketten voor de kleine verpakkingen voor de tuincentra.

Bij klachten reageren wij altijd snel en nauwgezet, ongeacht de aard of de belangrijkheid van het probleem. Als er zich toch een incident voordoet, is het onze taak om als verbindende schakel te bemiddelen tussen onze leveranciers en onze klanten.  


Duurzaam ondernemen

Zowel met onze leveranciers als met onze klanten gaan wij via elke in- of verkooptransactie langetermijnrelaties aan. Langs regelmatige telefonische contacten en ontmoetingen, of tijdens beurzen, bouwt Servagri aan een vertrouwensband met ieder van hen.

Op basis van dat vertrouwen gaan we met onze leveranciers een partnerschap aan waarbij ook een zekere loyaliteit tussen beide partijen ontstaat. Ook met onze klanten streven we naar een trouw partnerschap, wat des te belangrijker is omdat we actief zijn op een markt met sterke concurrentie.

Als we nieuwe projecten ontwikkelen of innovaties doorvoeren, kiezen we altijd voor milieu- en maatschappijvriendelijke oplossingen, maar ook voor initiatieven die bijdragen aan een duurzame samenleving en het economisch voortbestaan van onze klanten door hen zo goed mogelijk te begeleiden doorheen het hele teeltseizoen. 


Met de voordelen die we onze klanten aanbieden, willen we onszelf op de markt van producten voor de aardappelteelt positioneren als een unieke speler waar niemand omheen kan.


Integer

Servagri wil op een eerlijke manier zaken doen op de aardappelmarkt. In de eerste plaats door onze overeenkomsten met alle betrokken partijen te respecteren, maar ook door de geldende wetgeving nauwgezet na te leven.

Een woord is een woord bij Servagri! Integriteit is een fundamentele waarde binnen ons bedrijf en wij vinden het bijzonder belangrijk dat al onze medewerkers die waarde respecteren. Van bij de keuze van het ras tot aan het moment waarop de productie hun bedrijf verlaat, willen we er zijn voor onze klanten-landbouwers en  -handelaars.

Loyaliteit is volgens ons een wezenlijke voorwaarde voor een echt partnerschap met onze klanten en leveranciers en om samen aan de toekomst te bouwen.